Energetsko certificiranje zgrada

  • Izrada energetskih certifikata za jednostavne sustave
  • Energetski certifikati složenih sustava

Kao krajnji rezultat primijenjenog rješenja energetski certifikat pokazuje stupanj postignute energetske neovisnosti. Libra projekt je licencirana za izdavanje energetskih certifikata za zgrade s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom.