Reference

Reference

P r o j e k t i r a n j e
  Opis zahvata Lokacija m2
1 Rekonstrukcija i sanacija poslovno-upravne zgrade ŠNZ Andrija Štampar -    Rekonstrukcija i sanacija Zagreb

15.000

2 Poslovno-stambena zgrada Markt 3 -    Izvedbena dokumentacija Eitorf, BRD 2.000
3 Poslovni centar BRICOSTORE, Savska c. 84 -  Rekonstrukcija i sanacija Sesvete 3.300
4 Hotel Sundial, Remetinečka 101   - Rekonstrukcija i dogradnja Zagreb 720
5 Projekt svinjogojskih farmi u RH  HR 26.000
6 Projekt svinjogojskih farmi u Kurganu, Sibir. Rusija/RFSR 4.800
7 Industrija mesa PIK Krivaja, Srbija     - Rekonstrukcija i nadogradnja Srbija 23.000
8 IMI Ivanec, tvornica mesa  - Rekonstrukcija proizvodnog pogona  Ivanec 6.400
9 Tender dokumentacija za rekonstrukcijeu Kliničkog bolničkog centra Jordanovac  Zagreb 22.000
10 Ragby centar Av. M. Držića 102    -  Rekonstrukcija i dogradnja  - Statika, Toplinska i zvučna zaštita, Troškovnik Zagreb 1.600
11 Generalni ugovor sa HT d.d. za usluge projektiranja poslovnih građevina od 2006. do 2013. godine    - Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih zgrada  -  niže se navode samo neke:    
12            - Draškovićeva 26. – TK centar, II i IV kat, adaptacija i rekonstrukcija  Zagreb 2.400
13     - HOTO toranj – Snimka izvedenog stanja, rekonstrukcija terase Zagreb  
14  - Poslovna zgrada – Lazinska 41    - Adaptacija i rekonstrukcija Zagreb 1.980
15   - Draškovićeva 26 – Rekonstrukcija cjelokupne vodovodne instalacije i instalacije odvodnje. Projektno rješenje sadržavalo instalaciju za korištenje oborinske vode Zagreb  
16     - Poslovna zgrada Harambašićeva – Rekonstrukcija dizala Zagreb  
17   - Poslovna zgrada, ul. A. Stepinca 8b –    Dogradnja rashladne stanice Osijek  
18    - Poslovna zgrada, Trg Bana J. Jelačića 23 – Remont klima sustava telefonske centrale Osijek  
19    - Poslovna zgrada, Draškovićeva 26  – Rekonstrukcija građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova. Zagreb  
20   - Poslovna zgrada    – Sanacija i rekonstrukcija sustava odvodnje D. Selo  
21    - HT d.d.    – Skladišna hala, Vukomerička ulica bb,    -Rekonstrukcija, uključivo krovna konstrukcija, podjela na različite požarne zone V. Gorica 6.000
22   - Projekt tehnološke organizacije skladišta iz prethodne točke, projekt temperiranja V. Gorica  
25    - Sanacija prodora vode u instalacionu etažu TK centra, Danteov trg 4. Pula  
26  - Projekt rekonstrukcije (statika) TK centar  Sisak, Vž.  
27     - Zgrada pozivnog centra – ul. k.A. Stepinca     - Sanacija ravnog krova Osijek 1.200
28     - Zgrada centralnog skladišta regije Istok    - Kompletna rekonstrukcija Osijek 1.820
29 Stambena zgrada Palmotićeva 27:   - Tehničko rješenje sanacije konstrukcije Zagreb  
30 Stambena zgrada Varšavska 8 - Tehničko rješenje sanacije nosivih zidova podruma Zagreb  
31 Stambena zgrada Am Krahnap 26  - Terasa, 40229 Düsseldorf  -  Statika BRD  
32 Bogovićeva 1, Zagreb  -  Preuređenje poslovnog prostora, II kat      
33 Kula CIPICCO     - Rekonstrukcija i adaptacija Kaštel Novi  
34 HNB - Poslovni prostor, Račkog 3, Zagreb   - Projekt konstrukcije    
35 Svinjogojska farma Gavrilović   - Projektna dokumentacija     
36 Svinjogojska farma Peščenica   - Rekonstrukcija i preuređenje  Lekenik 2.600
37 Stambeno-poslovna zgrada Gajeva 33    - Snimak postojećeg stanja sa analizom mogućnosti. Zagreb  
  ... i drugi !    
N a d z o r    nad izvođenjem radova
  Opis zahvata Lokacija m2
1 HT d.d.   - Izgradnja baznih postaja antenskih sustava mobilne telefonije (46 kom) Hrvatska  
2 Tele2    - Izgradnja baznih postaja antenskih sustava mobilne telefonije (12 kom) Hrvatska  
3 Rekonstrukcija svinjogojske farme Peščenica Lekenik 2.600
4 Hotel - Kaštel Novi     - Konstrukcija Kaštel Novi 2.800
5 Poslovni centar BRICOSTORE, Savska c. 84 - Rekonstrukcija i sanacija Sesvete 3.300
6 Tekstilno-tehnološki fakultet:   Sanacija krovne konstrukcije Zagreb  
7 Stambena zgrada N. Cesta 121:   Sanacija krovne konstrukcije Zagreb  
8 Hotel Sundial, Remetinečka 101   - Rekonstrukcija i dogradnja Zagreb  
9 Izgradnja ostalih stambeno-poslovnih građevina: Gračani, Pantovčak, Vinogradska, Zelina, D. Selo ... Zagreb  
  ... i drugi !    
V o đ e n j e   p r o j e k a t a,   k o n z a l t i n g   u s l u g e
  Opis zahvata Lokacija m2
1 ŠNZ A. Štampar    - Savjetodavne usluge, tehnička podrška Zagreb 15.000
2 Izgradnja dječjeg vrtića Petrinja 850
3 Projekt osiguranja vrtičkog kapaciteta za period od 30 godina, mogućnosti i potrebe. Petrinja  
4 CROATIA OSIGURANJE d.d.   - Vođenje građenja, savjetovanje - obrtničko-instalaterski radovi Zagreb 9.600
3 UGO Hoteli Opatija   - Rekonstrukcija i novogradnja  Opatija 12.000
4 Projekt razvoja svinjogojstva u RH Hrvatska 42.000
5 Reinženjering poslovnih procesa poduzeća Hrvatska  
6 Feasibility studija u okviru prostornog plana, TK centar u Selskoj ul. Zagreb  
7 Feasibility studija u okviru prostornog plana, nekretnine u Radničkoj cesti br. 178. Zagreb  
8 Poslovno-stambena zgrada Markt 3, 53783 Eitorf, BRD BRD 2.000
  ...     
P r o j e k t i   e n e r g e t s k e   o b n o v e
  Opis zahvata Lokacija m2
1 Energetska obnova zgrade Jarnovićeva 1, Zagreb,   AK = ca 8.900,0 m2 Zagreb 10.680
2 Energetska obnova zgrade Hanamanova 1c, Zagreb,   AK = ca 850,0 m2 Zagreb 10.200
3 Energetska obnova zgrade Savska 40, Zagreb,   AK = ca 950,0 m2 Zagreb 1.140
4 Energetska obnova zgrade Trg žrtava fašizma 14, Zagreb,   AK = ca 850,0 m2 Zagreb 1.020
5 Energetska obnova zgrade Dragice Hotko 3, 4 i 5, Zagreb,   AK = ca 780,0 m2 Zagreb 936
6 Energetska obnova zgrade IV Cvjetno naselje 17, Zagreb,   AK = ca 450,0 m2 Zagreb 540
7 Energetska obnova zgrade Selska 19/1, Zagreb,   AK = ca 285,0 m2 Zagreb 348
  ...    

 

E n e r g e t s k i   c e r t i f i k a t i   - jednostavni i složeni sustavi

  Opis zahvata Lokacija m2
1 Stambena zgrada Praunspergova ul. 1a, Samobor,   AK = ca 560 m2 Samobor 690
2 Stambena zgrada V. Nazora 17, H. Kostajnica,   AK = ca 800 m2 H. Kostajnica 984
3 Stambena zgrada V. Nazora 3, Kutina,   AK = ca 175 m2 Kutina 222
4 Stambena zgrada Anina ul. 50, Zagreb,   AK = ca 205 m2 Zagreb 252
5 Nestambena zgrada Kalnička bb, Zagreb,   AK = ca 390 m2 Zagreb 480
6 Stambena zgrada Lovćenska 98, Zagreb,   AK = ca 86 m2 Zagreb 106
7 Nestambena zgrada Prigornica 1, Zagreb,   AK = ca 1.800 m2 Zagreb 2.160
8 Hotelski kompleks na otoku Sv. Nikola, Adria Riviera, 3 hotela i 29 bungalova Poreč 12.600
9 Stambena zgrada I Trnava 98a, Zagreb,   AK = ca 536 m2 Zagreb 654
10 Stambena zgrada Trg žrtava fašizma 14, Zagreb,   AK = ca 835 m2 Zagreb 1.035
11 Stambena zgrada Ljudevita Gaja 36, 38, i 40, Zaprešić,   AK = ca 2.000 m2 Zaprešić 2.430
12 Stambena zgrada Prilaz baruna Filipovića 13, Zagreb,   AK = ca 6.800 m2 Zagreb 8.260
13 Stambena zgrada Crnćićeva 2, Zagreb,   AK = ca 60,0 m2 Zagreb 72
14 Stambena zgrada Nova cesta 121, Zagreb,   AK = ca 2.510,0 m2 Zagreb 3.050
15 Stambena zgrada Jaruščica 9D, Zagreb,   AK = ca 4.130 m2 Zagreb 5.020
16 Stambena zgrada Savska cesta 40, Zagreb,   AK = ca 936 m2 Zagreb 1.150
  ... i drugi !    
V j e š t a č e n j e     - Izrada nalaza i mišljenja
  Opis zahvata    
1 Varšavska 8, Zagreb - Deformacije kao posljedica izgradnje HOTO centra na Cvijetnom trgu    - SUD    
2 Martićeva ul. 60, Zagreb  - Uzrok nastanka oštećenja     - SUD    
3 Radnička 32, 34 i 34a, Zagreb   - Osiguranje dokaza, nedostaci u gradnji   - SUD    
4 Nazorova 10, Zagreb    - Osiguranje dokaza, nedostaci u gradnji   - SUD    
5 Medvedgradska 36   - Mišljenje o uporabivosti konstrukcije     - SUD    

6

Lanište 1, Zagreb   - Nedostaci u gradnji, umanjenje vrijednosti     - SUD    
7 Crni 7a, Labin   - Stupanj izvedenosti, nedostaci u gradnji ...     - SUD    
8 Jaruščica 15, Zagreb  - Usklađenost s propisima, nedostaci u gradnji, visina štete ... - SUD    
9 Jagićeva 13, Zagreb   - Osiguranje dokaza, uzroci deformacija    - SUD    
10 Zvonimirova 66, Zagreb   - Utjecaj izvedenih radova na mehaničku otpornost i stabilnost, tehnička ispravnost izvedenog    
11 Voćnjak bb, Zagreb    - Procjena troškova završetka gradnje, ocjena tehničkog stanja izvedenih radova    
12 Varšavska 9    - Uzroci i način sanacije pukotina u nosivoj konstrukciji    
13 Ambasada Republike Turske    - Ocjena opravdanosti troškova    
14 Sindikalna zgrada uglovnica Andrašecova/Šarengradska   - Ocjena izvedenosti, troškovi, nedostaci, financijska analiza ...     
15 Petrinjska 25, 27, Zagreb    - Ocjena tehničkog stanja zgrade obzirom na Temeljne zahtjeve na građevinu    
16 Mažuranićev Trg 5, Zagreb    - Korisna površina posebnih dijelova    
17 Mažuranićev Trg 3, Zagreb    - Ocjena tehničkog stanja građevine    
18 Stomatološka poliklinika Ksaver, Ksaver 200, Zagreb    - Netto korisna površina     
19 Ul. I. Kukuljevića Sakcinskog, Zagreb    - Ocjena tehničkog stanja krovne konstrukcije    
20 Hotel Palace, Hvar    - Ocjena stupnja mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije te hitnosti provedbe sanacijskih radova    
21 HOTO toranj Zagreb    - Uzrok začepljenosti instalacija odvodnje    
22 Tvornica vijaka Knin    - Ocjena oštećenja prometnica, uzrok oštećenja te procjena posljedica    
23 Stambena zgrada na Viru, k.č. 13701   - Stupnj izvedenosti, nedostaci u gradnji, procjena vrijednosti nedostataka, mišljenje o međusobnim potraživanjima    
24 Bricostore centar Zagreb     - Statička analiza terase, tehničko stanje ulazne rampe ...    
25 Amruševa 6, Zagreb    - Tehničko stanje i uporabna vrijednost zgrade    
26 Bencekovićeva 8, Zagreb    - Stupanj izvedenosti, tehničko stanje i uporabna vrijednost, procjena štete ...    
  ... i drugo !    
Procjena nekretnina
  Opis zahvata    
1 Stambeno-poslovna zgrada Đorđićeva 24, Zagreb . .
2 Posebni dio u stambenoj zgradi Fijanova 11, Zagreb    
3 Park šuma Marijan, Split, nekretnine na k.č. 9336 do 9340, k.o. Split    
4 Stambena zgrada Savska cesta 102, Ivanić Grad    
5 Zemljišta na više katastarskih čestica, Graberje Ivaničko    

6

Stambena zgrada Karlovačka 36, Zagreb    
7 INA Kutina, Kralja P. Krešimira IV br. 17    
8 Stambena zgrada Put Lanterne bb, Sumartin    
9 Hotel Amfora, Hvar    
10 Hotel Adriana, Hvar    
11 Hotel Palace, Hvar    
12 Hotel Pharos, Hvar    
13 Stambena zgrada Ksaver 9, Zagreb    
14 Svinjogojska farma Pešćenica, Lekenik    
15 Zgrada javne namjene - Vatrogasni dom Sesvete    
16 Zgrade poslovne namjene - Industrija mesa IMI Ivanec    
17 Stambena zgrada Površnica 2, Markuševec, Zagreb    
18 Stambena zgrada Šulekova 14, Zagreb    
  ... i druge !    
Etažiranje
  Opis zahvata    
1 Stambena zgrada Bauerova 34, Zagreb     
2 Stambena zgrada  Gumerec 1, Zagreb    
3 Stambena zgrada Zavidovička br. 4, Zagreb    
4 Stambena zgrada Jadranska magistrala 4a, Pakoštane    
5 Stambena zgrada Bukovačka cesta br. 62, Zagreb    

6

Stambena zgrada Republike Austrije br. 33, Zagreb    
7 Stambena zgrada Radnička cesta br. 178 i 180, Zagreb    
8 Stambena zgrada Tkalčićeva 29, Zagreb    
9 Stambena zgrada Trg slobode 9, Varaždin (HP, HT)    
  ... i drugo !