Konzalting usluge

Obavljanje svih ili nekih poslova u ime i za račun investitora u skladu s ciljevima i zahtjevima projekta:

  • Konzalting usluge tijekom pripreme projekta: izrada (pomoć) financijske studije i studije mogućnosti te tehnička i financijska evaluacija mogućih rješenja,
  • Financijsko i tehničko savjetovanje u okviru važeće pravne i tehničke regulalative tijekom planiranja i praćenja projekta,
  • Odabir ili pomoć kod odabira projektanta, revidenta, nadzornih inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih učesnika u gradnji te savjetovanje u fazi ugovaranja poslova,
  • Praćenje i kontrola (koordinacija) rada projektanta, revidenta, nadzornih inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih učesnika u gradnji u svrhu zaštite prava i interesa investitora i ciljeva projekta,
  • Analiza procesa projekta i trenutačnog stanja, predviđanje, identifikacija kritičnih parametara, prijedlog mjera,
  • Zastupanje interesa investitora ili savjetovanje u projektu tijekom direktnog kontakata sa svim učesnicima u gradnji kao i sa užom ili širom društvenom zajednicom,