Nadzor tijekom gradnje

Libra projekt provodi stvarni i stalni nadzor tijekom gradnje.

Nadzor tijekom gradnje može biti:

  • Stručni nadzor nad građenjem i
  • Projektantski nadzor

Zadaća stručnog nadzora nad gradnjom je kontrola kvalitete i rokova u procesu gradnje, praćenje i kontrola financijske realizacije te izvještavanje Investitora. U okviru navedenog podrazumijevaju se naravno i obveze poput kontrole građevinske knjige, ovjere građevinskog dnevnika i sl. Od izuzetne je važnosti, međutim, prepoznati trend razvoja događaja te izbjeći moguću pojavu problema (predviđanje). Nužan preduvjet za ovakav postupak je postojanje velikog stručnog iskustva. Stručni nadzor nad gradnjom opravdava svoju cijenu samo onda ako je stvaran i stalan.

Obveza provođenja stručnog nadzora nad gradnjom regulirana je Zakonskom regulativom.

Projektantski nadzor je reguliran aktima pojedinih inženjerskih komora i nije obvezan. On podrazumijeva tumačenje projektantskih detalja tijekom gradnje ili izradu novih rješenja u slučaju manjih izmjena projektne dokumentacije. Bez obzira što nije obvezan, projektantski nadzor je ponekad vrlo bitan. Obično kada je riječ o velikim građevinama, ali ne i nužno samo tada.

Kao zaseban dio mogu se promatrati savjetodavne usluge. One se mogu odnositi na različite faze cjelokupnog procesa gradnje: od izbora lokacije, pojedinih mogućnosti, izbora najpovoljnije opcije, investicijkse studije i sl. pa do savjetovanja tijekom gradnje (npr. u slučaju problema s pojedinim učesnicima u gradnji) te završno u postupku primopredaje građevine i upisa u zemljišne knjige. Savjetovanje se odnosi kako na pitanja tehničke prirode tako i na pitanja vezana uz pravnu utemeljenost pojedinih mjera, a obzirom na građevinsku regulativu.

Građenje je proces koji, u slučaju da ne postoji kvalitetno upravljanje, uvijek iznova rezultira pojavom nepotrebnih problema. Oni, u konačnici, utječu u većoj ili manjoj mjeri na konačni ishod Vašeg Projekta. Stoga je od izuzetne važnosti postojanje pouzdanog partnera tijekom gradnje. Libra projekt njeguje partnerski odnos s Naručiteljem.

Vaše zadovljstvo naš je uspjeh. Vaši novi zadaci za nas su znak uspjeha!