Projektiranje

Projektiranje ne započinje izradom projektne dokumentacije. Za uspjeh projekta uključite projektanta ili konzultanta već u fazi ideje i razmišljanja. Savjeti stručnjaka za građenje ponekad mogu biti od velike važnosti za cjeloviti uspjeh investicije.

Projektanta/konzultanta trebate od izbora i ocjene lokacije (mogućnosti) preko procjene troškova investicije (investicijska studija) do izrade projektne dokumentacije, gradnje i ishođenja uporabne dozvole.

Libra projekt njeguje praktičan i inovativan pristup projektnom zadatku. Naša projektna rješenja kompromis su između zahtjeva investitora i vlastitih arhitektonskih i inženjerskih rješenja, u okviru važeće pravne i stručne regulative te socijalno prihvatljivih parametara.

Naročitu pažnju posvećujemo informiranju investitora o mogućnostima u pogledu energetske učinkovitosti, zelenom pristupu gradnji te primjeni obnovljivih izvora energije. Pri tomu insistiramo da to bude iz stvarnih razloga odnosno financijski i ekološki opravdano.