Izrada plana posebnih dijelova

Osnovni preduvjet za izradu Plana posebnih dijelova, osim riješenih imovinsko-pravnih odnosa, je postojanje suglasnosti o nadležnosti (vlasništvu) nad pojedinim dijelovima nekretnine, odnosno suglasje o zajedničkim dijelovima nekretnine. Libra projekt pomaže kod razumijevanja pojedinih odrdebi ovog postupka te daje prijedloge utemeljene na zakonskoj regulativi i uobičajenim rješenjima u praksi.

Da bi Plan posebnih dijelova „dobio legitimitet“ moraju ga potpisati svi suvlasnici nekretnine. Tek tako pripremljen Plan posebnih dijelova moguće je pustiti u dalji postupak. To se odnosi prije svega na potvrdu Plana u Gradskoom uredu za prostorno uređenje, a zatim i na postupak uknjižbe u Gruntovnici.

Uz Plan posebnih dijelova nužno je imati i Opće uvjete o upravljanju nekretninom te Ugovor o uspostavljanju vlasništva nad posebnim dijelovima nekretnine.

Libra projekt provodi postupak izrade Plana posebnih dijelova u cijelosti ili do Potvrde od strane Gradskog ureda, ovisno o Vašoj potrebi.